OSVĚDČENÍ

Osvědčení ve smyslu  §103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění, odborně způsobilé osoby k provádění odborných inspekcí ve smyslu ČSN  EN 15 635

Osvědčení ve smyslu §103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění, odborně způsobilé osoby k provádění odborných inspekcí ve smyslu ČSN EN 15 635